• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1400/06/17 ساعت 15:16

    مدل‌های هواشناسی بین‌المللی نشان می‌دهد مهر و آبان ماه امسال میزان بارندگی کمتر از حد نرمال ۵۲ سال اخیر خواهد بود./احد وظیفه، رئیس مرکز ملی #خشکسالی (روزنامه خراسان)