• سبحان فرج‌ون   sobhanfarajvan@

    1400/06/17 ساعت 16:52

    ناجا اجازه برگزاری تجمع افغانستانی‌ها در مقابل سفارت پاکستان رو صادر نکرد و از تجمع و کار عکاسان و خبرنگاران جلوگیری کردن