• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/06/17 ساعت 21:16

    نیروهای آمریکایی در حال حاضر در پایگاه هوایی «العناد» در استان جنوبی «لاهج» هستند و در فرودگاه المهره در شرق نیز نیروهای #سعودی مستقر هستند. اخیرا نیروهای واکنش سریع انگلیس در استان ماهرا، که دارای مرز مشترک با #عمان است، نیز حضور دارند. ۱/۳