• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/17 ساعت 08:51

    وزارت جهاد کشاورزی در راستای تکلیف مقرر در بند (م) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین نامه اولویت خرید نهاده‌های کشاورزی وارداتی از محل کشت فراسرزمینی را تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.