• من آن برنامه ارتباط تصویری زنده @bbcpersian۵ را با #فهمیم_دشتی دیدم. دیدم که برای چند ثانیه صفحه سیاه شد و شماره‌ای را که فکر میکنم با عدد ۴ شروع میشد را نشان دادند. هرچند نفهمیدم چه اتفاقی افتاد. اما احتمالا همان را ردگیری کردند و او را کشتند. سوای بی احتیاطی دشتی و