• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/06/17 ساعت 21:19

    پس از حمایت‌های بلندمدت مادی و‌ معنوی پاکستان از گروه تروریستی #طالبان و سلسله اعتراضات صورت گرفته در ایران و شهرهای مختلف #افغانستان علیه #پاکستان (این کشور نوظهور جدا شده از ایران و هند) این موسسه دولتی پاکستان گستاخانه و خارج از جایگاه و وزن خود علیه ایران سخن میگوید!