• امیلی از مادرش پرسید کدام بهتر است: «بستنی شکلاتی یا وانیلی؟»
  مادرش گفت: «بستگی دارد. بعضی‌ها شکلاتی دوست دارند و بعضی‌ها وانیلی.»
  امیلی پرسید: «اما کدام بهترین است؟»
  مادرش پاسخ داد: «هرچه که تو دوست داشته باشی.»

  از #کتاب هنر امیلی
  نویسنده و تصویر: پیتر کتلناتو
  #کتاب_کودک