• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/06/17 ساعت 13:09

    فرودگاه #کابل در کنترل نیروهای امارات، ترکیه و قطر

    سخنگوی طالبان به اسکای نیوز عربی: ۳ تیم اماراتی ، قطری و ترکیه‌ای در حال مدیریت فرودگاه کابل هستند.

    همانطور که قابل پیش‌بینی بود در آینده‌ای نزدیک #أفغانستان به حیات خلوت ترکیه، عربستان و امارات علیه ایران تبدیل خواهد شد