• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/17 ساعت 10:20

    مقامات حکومت چه جوری می‌تونن به روسیه اعتماد کنند؟ در حالی که بخشی از نیاز ایران با واکسن‌های اهدایی این کشور و اون کشور تامین شده، #روسیه حاضر نیست در قبال پول تعهداتش را برای تحویل واکسن انجام بده. آیا اعتماد به چنین کشوری و بالاتر از آن ستایشش خفت و خواری نیست؟