• فقط فکر کنید توی همین تهران، یک خیابان یا حتی کوچه را می‌شود پیدا کرد، در آن ساخت و ساز نباشد؟ صداهای دور یا نزدیک مربوط به ساخت و ساز به جزئی جدانشدنی از زندگی در این شهر تبدیل شده و از هر کوی و برزنی به گوش می‌رسد!