• ابراهیم علیزاده   ebializade@

  1400/06/17 ساعت 10:54

  اولین واکنش سرمایه‌‌گذارهای خارجی پس از تغییر #دولت در ایران:
  ۱. سرمایه‌گذاری خارجی نصف شد.
  ۲. بازیگران سنتی یعنی چین، ترکیه و آلمان دست نگه داشته‌‌اند.
  ۳. امارات صحنه‌‌گردان اصلی شد.
  ۴. پول‌‌ها از مناطق جنوبی به سمت مناطق مرکزی در حرکت است.
  (وزارت صمت-دنیای اقتصاد-۵ماهه امسال)