• سارا هوشمندی   sarahoushmandi@

    1400/06/16 ساعت 16:56

    اژه‌ای: لازم است دربرخی قوانین به نفع زنان و خانواده بازنگری شود

    مجلس، دستگاه قضا و نهادهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به طور جدی درباره مسائلی چون #حضانت، تربیت و دیگر موضوعات مرتبط تدبیر کنند که اگر پدر ومادری ناچار به جدایی شدند، کمترین آسیب به زن و فرزندش وارد شود