• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/16 ساعت 00:02

    آیا ما که دلمان برای پنجشیر می‌تپد، طرفدار دخالت نظامی ایران هستیم؟ نه! ما با مداخله نظامی در هر جای جهان مخالفیم، اما پشتیبانی سیاسی از خواسته‌های درست همه‌ی مردم افغانستان -به ویژه زنان- و فشار به طالبان برای پذیرفتن این حقوق و مشارکت همه‌ی گروه‌ها در قدرت کم‌ترین کار است.