• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/06/16 ساعت 02:19

    دخالت نظامی مستقیم پاکستان علیه جبهه مقاومت ملی افغانستان در نبرد نابرابر پنجشیر محکوم است.
    ما در کنار ملت مظلوم اما غیور افغانستان هستیم و آنها را تنها نخواهیم گذاشت.
    درود بر روان شهید #فهیم_دشتی