• سوم: محورمقاومت در کنار سیاست مبارزه با اسراییل و شرکا، دفاع از خون مسلمانان/شیعیان را وظیفه خود می‌داند؛ مگر اینکه مثل ایغورها هم‌پیمان دشمنانش یعنی منافقین و رجوی باشند.
    چهارم: محورمقاومت ایده تظلم‌خواهی دارد اما وارد بازی‌ای که دشمنانش چیده‌اند نمی‌شود و باید خود مبدع باشد.