• احمد کریمی   KarimiPress@

    1400/06/16 ساعت 10:42

    هلدینگ #خلیج_فارس و مدیران روابط عمومی …
    وقتی مدیران پتروشیمی میگن انقدر بزنید تا صدای … بدن

    آقای صاحب هلدینگ، چرا مدیران روابط عمومی زیرمجموعه شما با خبرهای منفی #بشکن_کلفتی میزنن ؟
    باهاشون تمدید کنید تا خودزنی نکنن