• نشست مشترک کارگروه کشاورزی دولت سایه با دکتر سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی