• #کرونا چه ویروس هوشمندیه دقیقا شب‌ها زمانی که می‌خوای استراحت کنی، حمله‌های تنفسیت شروع میشه. بی‌جون و بی‌حال می‌شی …
    انقدر نجابت در خودم ندیده بودم. بی‌حوصله‌ترین دوران رو دارم طی می‌کنم.