• وزارت دفاع   Defanews_ir@

    1400/06/16 ساعت 19:28

    مراسم بزرگداشت سرلشکر بسیجی مرحوم «سیدحسن فیروزآبادی»، رئیس پیشین ستادکل نیروهای مسلح و مشاور عالی نظامی فرماندهی معظم کل قوا با حضور مقامات عالیرتبه لشکری در سازمان صنایع دفاع ودارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد.