• باغ کتاب تهران   baghe_ketab@

    1400/06/16 ساعت 19:08

    چه پیر باشید، چه جوان و چه کودک،ذمطالعه‌‌ و خواندن کتاب به مدت ۲۰ دقیقه در روز باعث می‌شود در پایان سال یک میلیون و هشتصد هزار کلمه خوانده باشید.

    این عدد زمانی مهم‌تر می‌شود که از کودکی به آن عادت کرده باشید.

    #باغ_کتاب