• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/16 ساعت 20:37

    کابینه طالبان این جوریه که هر کس هر جا می‌خواسته بمب بذاره یا در اون حوزه کسی رو‌ ترور کنه یا بکشه، به عنوان متخصص آن حوزه شناخته شده و وزیر شده است. اگر هم زنان یا هزاره‌ها و بقیه در این کابینه نیستند، دلیلش همین است؛ صلاحیت تخصصی لازم را مثل بقیه اعضای کابینه نداشته‌اند.