• میثم بهرامی   meysam_bahrami@

    1400/06/16 ساعت 15:38

    عبدالملکی وزیر کار: تا پایان سال سهام عدالت به جاماندگان واگذار می‌شود

    دولت این عزم را دارد که در یک بستر و فرایند قانونی به جاماندگان #سهام_عدالت هم سهام واگذار شود و با تصمیم دولت و محوریت وزارت اقتصاد تا آخر سال این واگذاری انجام شود. اصل کار مورد تایید دولت قرار گرفته است.