• برخلاف تصورات موجود در بازار #مسکن، بررسی‌ها نشان می‌دهد نه تنها با کسری عرضه مسکن مواجه نیستیم بلکه با مازاد بالغ بر ۱۰ درصد تقاضای کل (با لحاظ خانوارهای تک نفره) رو به رو هستیم!
    دنیای اقتصاد