• مهدی قاسمی   MHGhasemi@

    1400/06/16 ساعت 18:57

    احمد حلبی ساز توسط طالبان در هرات دستگیر شده و معلوم نیست در چه شرایطی‌ست.
    امیدوارم مسئولان دیپلماسی در مسیر آزادی این عکاس ایرانی قدم بردارند.
    #افغانستان
    @Amirabdolahian