• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1400/06/16 ساعت 12:15

    تقاضای #مهاجرت پرستاران ایرانی ۶ برابر شده و اکنون بیش از ۱۵۰۰ نفر در سال اقدام به مهاجرت می‌کنند./ عضو شورای‌ عالی سازمان نظام پرستاری(برنا)
    پ‌.ن: علت هم مشخص است؛ قراردادهای کاری مزخرف ۸۹ روزه و دستمزد ساعتی ۱۵ هزار تومان!