• اندیشه پویا   AndishePouya@

    1400/06/16 ساعت 10:54

    تیر خلاص بر شقیقه من که سیاسی نبودم!

    گفت‌و‌گوی علیرضا اکبری با ضیاء موحد را در مورد یک عمر شاعری‌اش در اندیشه پویا ۷۵ بخوانید.

    :::