• تجربه مشاوره، سفارش و در نهایت نوشیدن قهوه با ایشون خیلی سریع، راحت و حتی خوشایند بود فقط هشدار می‌دم اول کار پول سفارشتون رو بدین چون یک هفته طول کشید تا قبول کرد شماره کارت بده.