• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1400/06/16 ساعت 00:25

    ضمن تشکر از ابراز لطف همه شما درباره برنامه امشب، درباره ضبطی بودن این برنامه عرض میکنم که به خاطر برنامه کاری آقای امینی و عدم امکان حضور وی در ساعت ۲۲ در شبکه، استثنائا این قسمت ۳ساعت زودتر ضبط و سپس پخش شد و این اتفاق واقعا ارتباطی با فشار برای سانسور یا پخش نشدن برنامه نداشت.