• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/06/15 ساعت 18:36

    واکسیناسیون شده نماد کفایت.
    از چهارشنبه قبل برخی از مراکز اصلا واکسن نداشتند و یا خیلی کم و جیره‌بندی داشتند. تا امروز دوشنبه هم این وضع ادامه داشته. هر روز هم خبر از ورود محموله‌های چندمیلیونی واکسن می‌دهند. این یعنی سوءمدیریت حاد در توزیع واکسن‌ها.
    کشورداری به وعده و شعار نیست.