• تروریستهای طالبان باکمک پهپاد پاکستانی در #پنجشیر سخنگوی جبهه مقاومت افغانستان #فهیم_دشتی را ترور کردند.نقش پاکستان، عربستان و آمریکا در مسئله افغانستان عیان است.کمک مان به پنجشیر پیشکش!جایگاه ما به عنوان بازیگر منطقه در جهت منافع ملی ایران در آینده افغانستان کجاست؟
    #savepanjshir