• ابراهیم علیزاده   ebializade@

  1400/06/15 ساعت 00:01

  من در آن لحظه با تب ۳۶ درجه و سطح اکسیژن ۹۴ و تنها کمی ضعف و نداشتن سرفه پیوسته قاعدتا خودم رو بی‌نیاز می‌دیدم‌. اما نگرانی‌های همسرم و مشورت با پرستار باتجربه متوجه شدم همه این‌ها می‌تواند نشانه درگیری ریه در هفته دوم باشد:
  تب
  تک سرفه
  ضعف بدن
  نداشتن عدم روند بهبود.