• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/15 ساعت 23:57

    نمی‌دانم اعترضات امشب کابل و چند شهر دیگر افغانستان، چقدر جدی است، اما اگر راهی مانده باشد، همین است. شاید هنوز که طالبان قدرتش را تثبیت و دولتش را مستقر نکرده و می‌کوشد پیشینه‌ی سیاهش را با موضع‌گیری‌های اروپا پسندتری رنگ کند، بتوان از یکدست طالبانی شدن افغانستان پیشگیری کرد.