• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/06/15 ساعت 12:26

    طالبان امروز از ایران دعوت کرده که برای مراسم اعلام دولت جدید افغانستان نماینده بفرستد. آقای رئیسی دو روز پیش موضع اصولی ایران در قبال #افغانستان را «استقرار دولت با رای مردم» اعلام کرده بود. امیدوارم ایشان #صادق‌الوعد باشد و دولت غیر منتخب طالبان را به رسمیت نشناسد.