• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/15 ساعت 14:25

    وزارت آموزش و پرورش در اجرای بند (ک) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر تکلیف این وزارتخانه جهت بازنگری اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، متن بازنگری شده اساسنامه صندوق یاد شده را به دولت ارایه کرده است.