• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/06/15 ساعت 23:42

    سیندرلای ۲۰۲۱ _که واقعا اتفاقی دیدم و نمی‌دونستم همچین چیزی وجود داره_ برای برهم زدن کلیشه‌ها، یکسری کلیشه‌ی جدید رو زورچپون کرده بود اون وسط تا سوار کلیشه‌های قبلی بشن و نتیجه شده بود کلیشه‌ در کلیشه در کلیشه، یک فیلم موزیکال بی‌مزه و غیرقابل‌تحمل.