• ۴شواهد خبری از حضور نیروی هوایی #پاکستان در نبرد #پنچشیر حکایت دارد آنهم با حضور علنی #ژنرال_فیض_حمید رئیس مخوف #ISI (استخبارات ارتش پاکستان وموسس‌طالبان) افسران و کماندوهای پشتون تبار پاکستان رسما اتاق فرماندهی نبرد را در دست گرفته‌اند غرب و شرق نیز نظاره‌گر انهدام یک ملت هستند