• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/06/15 ساعت 23:48

    اگر نوجوانان مهاجری از افغانستان می‌شناسید این کارگاه رو بهشون معرفی کنید. مرکز معتبری است و کارگاه رایگانه. اما ظرفیت محدوده و قبلش تماس بگیرید.