• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/15 ساعت 23:59

    برای ایران هم فرصت کم است تا از بلاهتی که گریبان برخی از صاحب‌منصبانش را گرفته، نجات یابد و کسانی را که صرف ضدآمریکایی بودن طالبان آن را جزو محور مقاومت و جنبش اصیل می‌خوانند و در تلویزیون و خبرگزاری‌های وابسته برای پیروزی‌های این هیولاهای بدسابقه غش و ضعف می‌کنند، مهار کند.