• شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1400/06/15 ساعت 00:15

  - اگر با جامعه بین‌الملل ارتباطی موثر داشتیم
  - اگر اقتصاد ما پویا بود و رونق داشت
  - اگر شکاف اجتماعی نداشتیم
  - اگر بجای امت محوری، ملت محوری و ملی گرایی سرتیتر ما بود
  - اگر……
  #افغانستان این گونه نمی‌شد.
  بی‌بی از بی‌چادری خانه نشین شده است.
  #پنجشیر