• کاوه علی اسماعیلی   kavehae1@

    1400/06/15 ساعت 22:20

    اغلب خبرنگاران ورزشی با رنج‌های اقتصادی و عشق به حرفه‌، زندگی می‌کنن اما در این ماه‌ها دو خبرنگار سیاه‌قلم و بی‌شرم رو بیشتر شناختم. به زودی شما رو با فعالیت‌های این دو جرثومه فساد در دو خبرگزاری معتبر، بیشتر آشنا می‌کنم تا تفاوت‌شون با خبرنگاران پاکدست و راستگو رو درک کنین