• سعی در نگه‌داشتن کلید برق در حالتی بین روشنی و خاموشی
    تلاش در نگه داشتن آرمیچر برای نچرخیدن
    و اهتمام به، به هم چسبوندن دو قطب آهنربا

    دهه‌شصتی نیستی اگه حداقل یکی از این‌ها رو یکبار نزیسته باشی …

    #دهه‌شصتی‌ها