• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1400/06/15 ساعت 09:24

    ما اگر در وادی دین خدا حرکت کنیم، دائما در وادی حکمت حرکت می‌کنیم و براساس حکمت الهی شکوفا می‌شویم.
    در این صورت، خودمان هم آرام‌آرام حکیم می‌شویم و طرح خودمان هم در عالم، طرح حکمت می‌شود.