• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/15 ساعت 21:41

    با این‌که این چند روز مدام خبر ورود واکسن می‌خوانیم، چرا رده‌بندی سنی نوبت واکسن تغییر نمی‌کند؟
    اگر می‌آید و بدون نوبت‌بندی سنی با مذاکره به کارکنان نهادهای ویژه و شرکت‌های پول‌دار اختصاص داده می‌شود که بی‌عدالتی محض است.