• دیشب ناغافل یک رفیق مشتى از مسجد النبى تماس تصویرى گرفت و سر اذان مغرب و نماز دلمون رو برد مدینه پیش والامقام‌ترین بنده خدا محمد رسول الله صلى الله علیه و سلم
    و چه کیفى کردم من