• منع مشاوران سرمایه‌گذاری برای ارزشگذاری!
    بورس و فرابورس در اصلاحیه دستورالعمل پذیرش از شرکت‌های در آستانه ورود خواستند گزارش #ارزشگذاری خود را فقط به تا‌مین‌سرمایه‌ها که متعهد خرید سهم هستند،بسپارند.
    ضربه‌ای دیگر به حرفه مغفول مانده مشاوره در #بازار_سرمایه