• از این به بعد شرکت‌های بورسی موظف هستند که فهرست زمین‌ها و ساختمان هاشون رو منتشر کنند.
    این تصمیم خوب هیات مدیره #سازمان_بورس نقش بعضی از شرکت‌ها رو در آشفتگی بازار مسکن افشا خواهد کرد.
    #بورس #کدال