• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/06/15 ساعت 11:28

    رذل‌تر از کسانی که در تهیه واکسن تعلل کردن، پروژه‌بگیرهای حروم‌لقمه‌ای هستن که هنوز اصرار به ماله‌کشی روی این فضاحت دارن؛ خاک عالم بر سرتون! این روزها با هر بار نوسان اکسیژن خون برادرم- که چارستون خانواده ما می‌لرزونه- یادتون می‌کنم؛ با بدترین الفاظ و سهمگین‌ترین نفرین‌ها …!