• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1400/06/14 ساعت 23:54

    حالا این وسط اشتباهات من آغاز شد:
    _ چون علائم خاصی نداشتم هیچ استراحتی نکردم. البته با وجود ۲ بیمار در خانه فرصتی هم نداشتم.
    _ تنها به ویتامین‌های تجویزی اکتفا کردم و تست و دکتر دیگری نرفتم.
    _ وقتی همسرم با سرفه، ریه پاکی داشت نیازی ندیدم من بدون سرفه تست ریه برم./۴