• کاخ موزه نیاوران   niavaran_mu@

    1400/06/14 ساعت 16:58

    در هندوستان رود دارای اهمیت بسیار است و الهه‌های رودگاهی بر روی نیلوفر سوارند.در تعلیمات بودائی،نیلوفر نماد جهان است.الهه پادماپانی یا نگهبان نیلوفر،زنی‌است با نیلوفری در دست که روی گل‌ نیلوفری که از ناف ویشنو روییده قرار گرفته‌است.این اثر از جنس عاج،زینت‌بخش موزه جهان‌نماست.