• کنار احسان‌عبدی‌پور و بعض دیگر از رفقا در حال تجربه‌ی عجیب‌ترین کربلای عمرم هستم تا این لحظه … خدا بهم قوت بده این سفر رو بنویسم …
    #کربلا